Natrag

Opći uvjeti poslovanja

1. Općenite informacije i opseg valjanosti


1.1. ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (u daljnjem tekstu: ABOUT YOU), tvrtka je za e-trgovinu koja upravlja različitim mrežnim stranicama i aplikacijama, uključujući internetske trgovine (u daljnjem tekstu: usluge).


Ove usluge također uključuju poslovnicu ABOUT YOU Outlet, u kojem se članovima nudi roba za prodaju u promocijama ograničenim vremenom i količinom. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na tvrtku ABOUT YOU Outlet pod sljedećim uslugama: www.aboutyou-outlet.hr, aplikacija ABOUT YOU Outlet.


1.2. Osim ako nije izričito navedeno drugačije, usluge tvrtke ABOUT YOU namijenjene su korisnicima samo za privatnu upotrebu. Korištenje usluga koje pruža tvrtka ABOUT YOU u komercijalne svrhe nije dopušteno bez izričitog pristanka tvrtke ABOUT YOU.


1.3. Registracijom pristajete na ove uvjete korištenja. Ovi Uvjeti korištenja definiraju uvjete pod kojima se koriste Usluge.


1.4. Za narudžbe/kupnje putem usluga vrijede Opći uvjeti https://aboutyou-outlet.hr/s/agb poslovanja poslovnice ABOUT YOU Outlet (u daljnjem tekstu: OU) u trenutno važećoj verziji uz ove Uvjete korištenja kojima možete pristupiti, ispisati ih i/ili pohraniti ovdje i pod „OU“.2 Članstvo u poslovnici ABOUT YOU Outlet


2.1. Mogućnost korištenja sadržaja poslovnice ABOUT YOU Outlet namijenjena je samo zatvorenoj skupini članova u okviru njihove raspoloživosti i odgovarajućeg sadržaja. Kako biste sudjelovali u ponudama i kupovali robu, morate se registrirati kao član. Članstvo vam daje pravo na korištenje sadržaja u vlastite privatne, nekomercijalne svrhe.


2.2. Registracija je besplatna. Postojeće članstvo nakon uspješne registracije ne rezultira nikakvom obvezom kupnje.


2.3. Nakon uspješne registracije sklapa se ugovor između tvrtke ABOUT YOU i člana. Ne postoji pravo na sklapanje ugovora. Tvrtka ABOUT YOU zadržava pravo odbijanja registracija.


U zamjenu za besplatno članstvo, dajete nam svoju suglasnost za slanje ili primanje našeg newslettera putem e-pošte („pristanak za newsletter“) i povezanu obradu vaših osobnih podataka::


Pristajem da me tvrtka ABOUT YOU SE & Co. KG o trendovima, ponudama i vaučerima obavještava putem e-pošte i da u tu svrhu obrađuje moje osobne podatke. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku na kraju svakog newslettera klikom na poveznicu za odjavu.


Pristanak na newsletter zahtijeva potvrdu unesenih podataka klikom na e-mail poveznicu, koja se korisniku šalje e-poštom nakon registracije (postupak „double opt-in“), osim ako potvrda već postoji s postojećim računom kod drugih usluga vrtke ABOUT YOU i/ili potvrđenim računom (npr. „Prijava s Appleom“).


2.4. Podatke koji se traže prilikom upisa i u daljnjem tijeku članstva potrebno je navesti cjelovito i točno. Ovo također uključuje korisnike koji se ne registriraju i/ili prijavljuju s identitetima trećih strana i/ili koriste podatke trećih strana bez ovlaštenja za to. Ispravna e-mail adresa također je preduvjet za članstvo.


2.5. Svaka se osoba može za Usluge registrirati samo jednom. Nije dopuštena istovremena registracija i/ili korištenje više korisničkih računa. Zaobilaženje ovog propisa, posebice korištenjem različitih podataka ili e-mail adresa, nije dopušteno i može dovesti do blokiranja ili prekida članstva od strane tvrtke ABOUT YOU.


2.6. Članovi moraju čuvati svoju lozinku u tajnosti i pažljivo osigurati pristup svom članskom računu. Tvrtka ABOUT YOU također neće proslijediti lozinku trećim stranama. Tvrtka ABOUT YOU i/ili zaposlenici ABOUT YOU nikada neće od članova tražiti lozinku. Iz sigurnosnih razloga i radi sprječavanja zlouporabe članskog računa potrebno je odabrati dovoljno sigurnu lozinku i mijenjati je u redovitim intervalima. Za sigurnost pristupnih podataka odgovoran je isključivo član.3 Korištenje poslovnice ABOUT YOU Outlet


3.1. Ne postoji pravo na korištenje usluga tvrtke ABOUT YOU. Tvrtka ABOUT YOU zadržava pravo izmjene, dopune, brisanja i/ili ukidanja dijelova usluga, usluga u cjelini i/ili pojedinih funkcionalnosti i/ili cjelokupne ponude bez prethodne najave, npr. izvršiti sudsku presudu i/ili službenu odluku; u slučaju izmjene zakona; zatvoriti sigurnosne nedostatke ili proširiti ponudu. Ako je promjena, dodatak, brisanje i/ili postavka nerazumna za člana, primjenjuje se odjeljak 8.1. prema tome.


3.2. Zabranjeno je korištenje usluga na način kojim se krše zakonski propisi, prava trećih osoba ili moral. Član se mora suzdržati od bilo kakvog prekida usluga ili daljnjeg korištenja dostupnih podataka izvan namjeravane uporabe. To uključuje, primjerice, manipulaciju s ciljem dobivanja neovlaštenih plaćanja ili drugih prednosti na štetu tvrtke ABOUT YOU i/ili trećih strana, kao i kopiranje ili čitanje sadržaja, ponuda, imenika, baza podataka itd. u bilo koju svrhu. Također je zabranjeno korištenje usluga na način koji je uvredljiv ili bi mogao naštetiti dobrom ugledu tvrtke ABOUT YOU.4 Otkaz članstva


4.1. Članovi mogu prekinuti svoje članstvo u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, pod uvjetom da ne postoje drugi ugovorni odnosi, kao što su otvoreni zahtjevi za isplatu, koji se tome protive. Članovi mogu prekinuti članstvo slanjem neformalne e-pošte na kundenservice@aboutyou-outlet.de.


4.2. Tvrtka ABOUT YOU može pravovremeno raskinuti članstvo u bilo kojem trenutku uz otkazni rok od 14 dana.


4.3. Tvrtka ABOUT YOU može blokirati, ograničiti ili prekinuti članstvo bez prethodne najave ako postoje konkretni pokazatelji da član krši zakonske propise, prava trećih osoba, ove Uvjete korištenja ili OU.5 Zaštita podataka


Uvjeti zaštite podataka https://aboutyou-outlet.hr/s/data-protection tvrtke ABOUT YOU u trenutno važećoj verziji također se primjenjuju na usluge, kojima možete pristupiti, ispisati ih i/ili spremiti ovdje i pod „Uvjeti zaštite podataka“.6 Ograničenje odgovornosti


6.1. Tvrtka ABOUT YOU neće biti odgovoran za bilo kakav izravni, neizravni, poseban gubitak i/ili štetu pretrpljenu od strane članova proizašlu iz korištenja usluga i povezanu s kvarom u komunikacijskim ili električnim vodovima, kvarovima operatera mobilne mreže, učincima zlonamjernih softvera, nepoštene radnje trećih strana, koje imaju za cilj neovlašteni pristup i/ili povlačenje softvera i/ili hardvera tvrtke ABOUT YOU, kao i povezane s okolnostima više sile. U takvim slučajevima tvrtka ABOUT YOU nije dužna nadoknaditi bilo kakvu štetu koju pretrpe članovi.


6.2. Tvrtka ABOUT YOU je odgovoran samo za krivo prouzročenu štetu koja proizlazi iz ozljede života, udova ili zdravlja, za štetu prouzročenu namjerno ili grubom nepažnjom od strane tvrtke ABOUT YOU, zakonskih zastupnika ili posrednika tvrtke ABOUT YOU. U protivnom, tvrtka ABOUT YOU odgovara samo za neznatno nesavjesno kršenje obveza, čije je ispunjenje bitno za pravilno obavljanje usluga i na čije se poštivanje član može redovito pouzdati (glavne obveze), ograničeno na predvidivu štetu koja tipično je za ugovor. Gornje ograničenje odgovornosti primjenjuje se u skladu s tim na osobnu odgovornost pravnih zastupnika i posrednika tvrtke ABOUT YOU.


6.3. Odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena.7 Prava industrijskog vlasništva i intelektualnog vlasništva


Imena tvrtki, zaštitni znakovi, logotipi, podaci, informacije, slike, videozapisi, rezultati pretraživanja i tekstovi kao i ostali sadržaji tvrtke ABOUT YOU uživaju zaštitu autorskih prava prema zakonu o autorskim pravima i/ili drugim zakonima koji štite intelektualno vlasništvo. Umnožavanje, distribucija i obrada sadržaja (u cijelosti ili djelomično) dopuštena je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ABOUT YOU. Sadržaj koji ne dolazi od tvrtke ABOUT YOU također uživa zaštitu autorskih prava prema zakonu o autorskim pravima i/ili drugim zakonima koji štite intelektualno vlasništvo u korist odgovarajućeg nositelja prava.8 Završne odredbe


8.1. ABOUT YOU zadržava pravo ažuriranja ovih Uvjeta korištenja s vremena na vrijeme. Članovi će o promjeni biti pravovremeno obaviješteni na prikladan način (npr. e-mailom, push obavijesti, obavijesti na članskom računu). Korištenje usluga temelji se na trenutno važećoj verziji uvjeta korištenja. Ako se član ne usprotivi u roku od 6 tjedana nakon obavijesti, smatra se da su uvjeti korištenja odobreni. Ako se usluga nastavi koristiti nakon što su promjene stupile na snagu, član izjavljuje da se slaže s izmijenjenim uvjetima korištenja.

8.2. Primjenjuje se zakon Savezne Republike Njemačke, isključujući Odredbu UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Ovo ne vrijedi ako je dodijeljena zaštita povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj član (potrošač) ima svoje uobičajeno boravište.

8.3. Ako pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja jesu i/ili postanu nevažeće, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Nevaljani propis zamijenit će se ili zakonskim propisom ili – u nedostatku takvog propisa – propisom koji bi stranke donijele u dobroj vjeri da su znale za nevaljanost dotičnog propisa.


Pružatelj usluga

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstraße 10

20095 Hamburg 

DE-Njemačka

 

Registarski sud: Okružni sud u Hamburgu

Matični broj: HRA 126781

PDV br.:

HR86231987573


Pravno zastupa:

ABOUT YOU Verwaltungs SE

Registarski sud: Okružni sud u Hamburgu

Matični broj: HRB 171601

Upravni odbor: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

Predsjednik nadzornog odbora: Sebastian Klauke

Verzija 1.0 Stanje: travanj 2023

Preuzmite Uvjete korištenja kao PDF